Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Thị trường Nhựa Công nghiệp năm 2016 tại Trung Quốc

Nhập vào năm 2016, ngành công nghiệp sản phẩm nhựa đang chạy rất phù hợp với xu hướng của xu hướng kinh tế vĩ mô của Trung Quốc; Sản phẩm nhựa ngành công nghiệp trong quý đầu tiên, "lớn" doanh nghiệp tăng lên đến 487, đạt tổng cộng 15.250.

Tăng trưởng giá trị gia tăng ngành công nghiệp nhựa, đạt 8,7%, tăng từ 2,9% tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp trong cùng thời kỳ. Hoàn thành thu nhập chính 482,96 tỷ NDT, tăng 6,3%, với lợi nhuận 28,16 tỷ NDT, tăng 13,5%. Sản lượng sản phẩm nhựa đạt 16,652 triệu tấn, tăng 6,1%. 1 - Tháng Tư, đầu tư tài sản cố định trong ngành như một toàn bộ 1.1604 tỷ đồng, tăng 11%.

Mức tăng trưởng này so với mức sản xuất trước đó với mức trung bình đầu tư 5,1%, chỉ số kinh tế chính trên toàn bộ màu đỏ nổi, đầy đủ đã có kết quả năm 2015, vào tháng 4 bất chấp sự đảo ngược của đà này đã chậm lại nhưng nhìn chung tình hình không thay đổi, 2,84% là tăng trưởng, sản phẩm nhựa ngành công nghiệp trong hạ áp Xia bắt đầu tốt, về xu hướng hàng năm ổn định hơn sẽ lên đến vai trò hỗ trợ quan trọng.