Thư điện tửkanglezhdn@kangleplastic.cn

Liên hệ chúng tôi+8618653687188

Tìm
Banner

Túi đựng chất thải y tế

Aug 17, 2017


Túi XYZ

Thông tin cơ bản

  • Mẫu NO.BB0005

  • Nhập Thuộc tính Ở đây (ví dụ: Kích thước): Nhập Giá trị Ở đây (ví dụ: 12 Inches)

Túi XYZ

Túi nướng chín có thể hấp thụ được, rác thải của phòng thí nghiệm.
Nó ổn định ở 121 clesius.
Transparent và tất cả các màu sắc có sẵn.
Và tất cả các kích thước có thể được tùy chỉnh.


Biohazard Bags Autoclavable Bags Medical Waste Bags.jpg