Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Túi đông lạnh của vật liệu đã qua sử dụng

Bao bì thực phẩm đông lạnh thường có hiệu lực dưới lỗ vi lỗ là không dễ dàng tìm thấy bằng mắt thường, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập, gây ô nhiễm thứ cấp, do đó các vật liệu bao bì yêu cầu nên chọn mài mòn, chịu va đập và niêm phong các vật liệu nhựa, nylon, Polyester, polypropylene, composite bây giờ đã bắt đầu được sử dụng.